De praktijk
 

Erkend paramedisch natuurgeneeskundig therapeut, werkzaam volgens de 5 natuurgerichte principes.


Home

 

In deze praktijk wordt gewerkt volgens de 5 natuurgerichte principes:

  • Energie
  • Prikkeloverdracht
  • Drainage
  • Voeding
  • Psyche
 

Basis van leven is ENERGIE
In de consulten wordt gebruik gemaakt van de B.E.S.T. methode. Dit is een afkorting van Bio Energetische Stress Test. De B.E.S.T. methode is een combinatie van Oosterse geneeswijzen en Westerse computertechnieken. Met behulp van metingen op acupunctuurpunten wordt een beeld geschetst van het energiesysteem. Gedurende het leven heeft het lichaam een reeks ziektes te verduren gekregen en daardoor vaak een opéénhoping van stress verzameld. Samen met invloeden van buitenaf zoals luchtvervuiling, stress, emotionele aspecten en voeding, wordt het afweersysteem uit balans gebracht.
Voorbeelden hiervan zijn:

  • Slechte voeding die met o.a. pesticiden, hormonen en antibiotica belast is.
  • De toegenomen consumptie van koffie, alcohol, tabak en suiker.
  • Elektrische straling afkomstig van magnetron, mobiele telefoon, Computerbeeldschermen, hoogspanningskabels, etc.
  • Aantasting afweersysteem door inentingen, wortelpunt ontstekingen in kaak,    amalgaamvullingen etc.

Al deze factoren verhogen de belasting van het lichaam en daardoor wordt het energiesysteem in onbalans gebracht. De gehele energiestroom wordt dus geëvalueerd.

PRIKKELOVERDRACHT & DRAINAGE
Tijdens de gecomputeriseerde test wordt de invloed van medicijnen, elektromagnetische straling, schimmels, allergieën, hormonen, bacteriën, virussen, chemicaliën, pesticiden etc. in beeld gebracht, waarbij met meer dan 60.000 informatieve frequenties gewerkt wordt. De gevonden informatie wordt door middel van inprenting op de basisvloeistof overgedragen, zodat deze als balancerende remedie kan worden ingenomen. Hierdoor komt een ontgiftingsproces op gang. De homeopathische oplossing is nodig om het lichaam weer in balans te brengen, waardoor de zelfhelende capaciteit van het lichaam wordt geactiveerd.

VOEDING
Met behulp van een zeer uitgebreide voedingsallergie- en intolerantietest wordt duidelijk welke voeding gedurende 8 weken gemeden dient te worden. Hierdoor wordt meer grip op het lichaam verkregen, wat nodig is om het in een zo gezond mogelijke staat terug te brengen en te houden.

De PSYCHE en het onbewust ziekmakende levenspatroon
Tijdens het verloop van de behandelingen vindt er een bewustwordingsproces bij de cliënt plaats. De cliënt krijgt inzicht in de invloed van voeding, leefwijze en psyche op de gezondheid. Hierdoor kan de cliënt actief meewerken aan het in balans komen en het in stand houden van een goede gezondheid; het contact met het eigen lichaam wordt hersteld.
Door middel van de B.E.S.T. methode wordt het gehele energiesysteem (zowel fysiek als emotioneel) opnieuw in balans gebracht. Dit houdt in dat na gemiddeld drie behandelingen alle delen van het lichaam weer voldoende energie krijgen, wat nodig is om normaal te kunnen functioneren. Hierdoor wordt de helende capaciteit van het lichaam weer geactiveerd.

Deze 5 principes zijn de basis voor elke BATC therapeut.

   
        © 2013 down2business