praktijk voor Natuurgeneeskunde
Home
In deze praktijk wordt gewerkt volgens de 5 natuurgerichte principes:
- Energie
- Prikkeloverdracht
- Drainage
- Voeding
- Psyche

Basis van leven is ENERGIE
Alles bestaat uit energie, ook ons lichaam. Tijdens de consulten wordt het energiesysteem in kaart gebracht door middel van energetische metingen op meridianen. Dit energiesysteem kan uit balans raken door invloeden van buitenaf, zoals stress, straling, gifstoffen, slechte voeding, etc.

PRIKKELOVERDRACHT
Met behulp van energetische metingen wordt gezocht naar onderliggende verstoringen die ten grondslag liggen aan de klachten. Tijdens deze gecomputeriseerde test wordt de invloed van deze verstoringen (medicijnen, elektromagnetische straling, schimmels, allergieën, hormonen, bacteriën, virussen, chemicaliën, pesticiden etc.) in beeld gebracht, waarbij met meer dan 100.000 frequenties gewerkt wordt. Doel is om de energiebanen weer in balans te brengen, waardoor het zelfherstellend vermogen van het lichaam weer geactiveerd wordt.

DRAINAGE
Bij start van elke behandeling wordt gekeken naar de werking van het ontgiftingssysteem en wordt dit zo nodig geactiveerd en/of ondersteund. Het is van groot belang dat het lichaam niet onnodig wordt belast met gifstoffen; alleen dan is het mogelijk om de celademhaling optimaal te houden en de zelfhelende capaciteit van het lichaam te activeren.

VOEDING
Goede voeding vormt de basis voor onze gezondheid. De voedingsstoffen dienen als brandstof voor alle lichaamsprocessen.
Met behulp van een uitgebreide voedingstest wordt duidelijk welke voeding gedurende een aantal weken tot maanden gemeden dient te worden. Uit deze test volgt een persoonlijk voedingsadvies. Hierdoor wordt meer grip op het lichaam verkregen, wat nodig is om het in een zo gezond mogelijke staat terug te brengen en te houden.

PSYCHE en het onbewust ziekmakende levenspatroon
Tijdens het verloop van de behandelingen vindt er een bewustwordingsproces bij de cliënt plaats. De cliënt krijgt inzicht in de invloed van voeding, leefwijze en psyche op de gezondheid. Hierdoor kan de cliënt actief meewerken aan het in balans komen en het in stand houden van een goede gezondheid. Tijdens de behandelingen wordt het gehele energiesysteem (zowel fysiek als emotioneel) opnieuw in balans gebracht.

Deze 5 principes zijn de basis voor elke BATC therapeut.
Erkend paramedisch natuurgeneeskundig therapeut, werkzaam volgens de 5 natuurgerichte principes.